บริษัท พรหมเทพการบัญชี จำกัด ตั้งอยู่ในจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย มาเป็นเวลากว่า 18 ปี เรามีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพบัญชี การวางแผน และให้คำแนะนำปรึกษาในด้านภาษีสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอี และธุรกิจทั่วไป

เราเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่จะทำการตรวจสอบงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการตรวจสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและเป็นไปตามข้อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


ลูกค้าของเรามั่นใจว่าค่าบริการนั้นมีเหตุผลและเป็นธรรมโดยไม่มีข้อยกเว้น โทรหาเราที่หมายเลขโทรศัพท์ 076 262 105-7 เพื่อรับคำปรึกษาฟรี 1 ชั่วโมงกับหุ้นส่วนของเรา หรืออีเมล์หาเราได้ตลอดเวลา

เรามีความพร้อมในด้านการให้บริการบัญชีซึ่งจะทำให้ท่านบรรลุเป้าหมายกำไรสูงสุดและจ่ายชำระภาษีตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร ด้วยบริการการลงบัญชี ตรวจสอบภาษี การวางแผนภาษี การยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล รวมถึงการบริการยื่นประกันสังคม การขอและต่อวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน และการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ


แนวทางเชิงรุกของเราคือการช่วยท่านในการเริ่มต้นธุรกิจด้วยความสำเร็จ โดยการช่วยเหลือให้คำแนะนำกฎเกณฑ์ทางด้านกฎหมายต่าง ๆ เมื่อท่านเริ่มต้นธุรกิจ

ด้วยการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รวมถึงการจดทะเบียนด้านอื่น ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายไทย

ลูกค้าของเรามักจะบอกกับเราว่าสำนักงานบัญชีของเรานั้น มีความสัมพันธ์และทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเต็มความสามารถ รวมถึงมีแรงบันดาลใจ ความเชื่อมั่น และซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ธุรกิจของเขามีความเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จไปด้วยกัน

บริษัท พรหมเทพการบัญชี จำกัด

108/26 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ( บายพาส ), หมู่ 5,
ต.รัษฎา, อ.เมือง, จ.ภูเก็ต 83000 ประเทศไทย
โทร. 076 262 105-7   แฟ็กซ์. 076-262107
อีเมล์. supot@phuket-accounting.com

© Copyright 2012 - 2014 All Rights Reserved
Site Developed By Cre8 Media